Persondatapolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

 

Entreprenør J. Clausen ApS

CVR: 25654064

P numre: 1007951236

Grønnemosevej 24

5700 Svendborg

E-mail:  kontoret@jclausen.dk

Hovedtelefon: 62203490

 

Dataansvarlig:

Bente Dyhr / Henning K. Hansen

Telefon: 62203490

Mail:  kontoret@jclausen.dk

 

 

2.     Beskrivelse af behandlingen

FormålKategorier af personoplysningerKilderBehandlingsgrundlagModtagereOpbevaring

Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på ordrebehandling, som du har anmodet om,

Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markeds-føringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig i forhold til konkrete ordrer

Vi behandler følgende kategorier af person-oplysninger om dig:

a)      Almindelige personoplysninger:

F.eks.:

·       Navn, adresse, e-mail, telefon-nummer,

 

b)      Følsomme oplysninger

Ingen. Skulle vi ved en fejl modtage følsomme oplysninger, vil vi kontakte dig omgående og sørge for, at disse håndteres og slettes

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

F.eks.:

·         Direkte fra dig

 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlings-grundlag

·         Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

·         Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)

·         Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)

·       Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

·         [IT-leverandører, support, og finansielle institutioner samt skat, som vi sam-arbejder med for at assistere vores virksomhed

Vi vil opbevare person-oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

F.eks.:

·         Op til 5 år for alle finansbilag

·         Op til 5 år for al ordrehistorik

·         Dine kontakt-oplysninger, så længe, vi har kontakt med dig som kunde eller leverandør

 

 

3.     Konsekvenser ved behandlingen Såfremt ovenstående ved en fejl overtrædes

 

I tilfælde af et uheld, gør vi altid sådan:

 

 • Vi identificerer uheldet og omfanget, så vi ved præcis, hvilke data, det drejer sig om, og hvad der er sket med dem.
 • Vi lukker for al adgang til data, indtil vi har identificeret og implementeret en løsning.
 • Vi giver omgående besked til de personer, hvis data, det er gået ud over.
 • Vi beder samtidig de involverede personer om information om, hvad de ønsker, vi skal foretage os i forhold til deres data.
 • Vi sikrer os, at vi håndterer de relevante data som aftalt med de involverede personer, eller give besked, hvis noget ikke kan lade sig gøre.
 • Vi får identificeret og igangsat relevante korrigerende handlinger til forebyggelse af gentagelser.

 

4.     Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Dette er ikke relevant for vores virksomhed

 

5.     Automatiske individuelle afgørelser Hvad betyder det?

Dette er ikke relevant for vores virksomhed

 

6.     pligtmæssig information

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig

 • CVR-nummer
 • Virksomhedens navn
 • Leveringsadresse
 • Faktureringsmail
 • Kontaktperson med e-mail og telefonnummer

For private kunder:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer og/eller mailadresse
 • leveringsadresse

 

7.     Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlig: Bente Dyhr / Henning K. Hansen

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.